Tạo ion và lọc khí

-8%
2,390,000₫ 2,600,000₫
-9%
2,390,000₫ 2,630,000₫
-11%
4,190,000₫ 4,700,000₫
-13%
6,890,000₫ 7,920,000₫
-13%
7,990,000₫ 9,190,000₫