Tạo ion và lọc khí

-13%
 Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J30E-A  Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J30E-A
-13%
 Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J30E-B  Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J30E-B
-21%
 Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J40E-W  Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J40E-W
-22%
 Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J60E-W  Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J60E-W
-19%
 Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J80EV-H  Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J80EV-H