Tạo ion và lọc khí

-13%
2,250,000₫ 2,600,000₫
-14%
2,250,000₫ 2,630,000₫
-15%
3,990,000₫ 4,700,000₫
-17%
6,590,000₫ 7,920,000₫
-17%
7,590,000₫ 9,190,000₫